de Sporthal

Baas in eigen bucket

Basketbalverenigingen Cangeroes en Amazone streven naar een gezonde en duurzame vereniging, zowel op sociaal en financieel maar vooral ook sportief gebied. In de afgelopen jaren zijn wij zoekende geweest naar een modus waarin deze doelstellingen optimaal gerealiseerd kunnen worden. 
Samen zijn beiden tot de conclusie gekomen dat de aanwezigheid van een echt thuishonk een cruciaal bouwblok is voor een duurzame verwezenlijking van de ambities. De eerste stap in de richting voor een andere structuur in gebruik van een sporthal ten behoeve van basketbal is gezet net na het jaar 2000. Hans Spekman was toen wethouder Sport.  
Sinds enkele jaren wordt met oog voor de toekomst van de sport in Utrecht gekeken naar het sport aanbod in de stad en beleid daaromtrent.  Er wordt gekeken of de zaalbezetting efficiënter kan, aantrekkelijker, hoger kwaliteit, meer sporters, meer jeugd, meer beweging…etc.  Een pilot voor het gebruik, beheer en exploitatie van een eigen hal biedt daarom een unieke kans voor gemeente, politiek en sport invulling te geven aan dit beleid.  
In 2014 hebben Basketbalverenigingen Cangeroes en Amazone gehoor gevonden bij VSU en Gemeente. De politiek is voor meer zelfredzaamheid; initiatief en participatie.  Vanuit de gemeente is aangegeven dat nieuwbouw van een sporthal niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarvoor is geen geld en een rapport van het Mulier instituut gaf aan dat er voldoende ruimte was in Utrecht voor de komende jaren.

De achterban

Cangeroes en Amazone zijn in 2014 met veel enthousiasme aangehaakt toen politiek en gemeente de mogelijkheid boden voor dit traject: Pilot ‘sporthal in eigen beheer’. Voorafgaand aan de beslissing om wederom te verhuizen heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden op basis van onderzoek en werkbezoeken bij andere verenigingen in Utrecht (Kromme Rijn zwembad) en basketbal in andere steden. Ook is met de achterban, de leden van beide verenigingen meermaals gesproken over dit traject. Vele vergaderingen alle seinen op groen.

De locatie

Vervolgens is lang gesproken over de meeste geschikte hal voor de pilot. Voor basketbal (Cangeroes en Amazone) is de keuze gevallen op sporthal Lunetten. Dat was niet direct de eerste keuze, maar de gemeente gaf aan dat die voor hen verreweg het meest geschikt was om daar een basketbalnest van te maken. Tevens is gekeken naar afmeting, horeca, gebruikers en omgeving.

Met de verhuizing naar Lunetten verhuist een vereniging als Cangeroes voor de 4e keer in 15 jaar. Dat is zeker niet gemakkelijk maar omwille van deze unieke kans, waar nu vele jaren voor is geknokt, gaan de leden maar wat graag opnieuw naar een nieuwe plek. Nu, 15 jaar later is het dus zover; er wordt een eigen honk gerealiseerd.

De kansen

Voor de betrokken partijen, waaronder gemeente, Cangeroes en Amazone biedt dit traject grote voordelen en vele kansen. Bijna dagelijks kunnen we deze lijst aanvullen:

 • Aanbieden van Basketbal in een “gezamenlijke” faciliteit, een thuishonk waar mensen bij elkaar komen om sport en spel te beleven.
 • Vanuit deze centrale plaats de regie voeren over het beleid voor jeugdbasketbal in de wijken.
 • Beide verenigingen nemen al jaren een grote verantwoordelijkheid in het verzorgen van wijkgerichte activiteiten; veel vrijwilligers zetten zich in voor de jeugd.
 • Een toegankelijke plaats met de uitstraling van 1 sport; waar mensen zich “thuis” voelen-          Zelfvoorzienend zijn kan mede door inzet van vrijwilligers leiden tot kostenbesparing.
 • Het leggen van een fundament voor een structurele groei van de basketbal breedtesport enerzijds met natuurlijke groei van de topsport anderzijds.
 • Het bij elkaar brengen van verenigingen die een grote gemeenschappelijke deler hebben.-          De mogelijkheid om te vergaderen, cursussen te organiseren, evenementen te faciliteren etc.-          Een veldbelijning die het aantrekkelijk maakt voor publiek, televisie, internationale wedstrijden maar vo
 • oral voor alle basketballers die er trainen en spelen.
 • Het maatschappelijk belang om in Utrecht conform de beleidsnota te bezien of je met één zaalsport in één hal de sport voor Utrecht van een positieve impuls kunt voorzien.-          Cangeroes heeft mede hierom al tweemaal een sportimpuls van VWS toegekend gekregen.
 • Bij zowel Amazone als Cangeroes is een CF-er actief die het wijkgerichte aanbod mede waarborgen. Een thuishonk zal de doorgroei versterken.
 • Beide verenigingen werken vanuit de principes van een veilig en vreedzaam sportklimaat.-          Vanuit één centrale plaats de ontwikkeling van basketbal voor de jeugd in de wijken stimuleren.
 • Verbondenheid met een “eigen” honk, vergroot de participatie van de eigen leden en kan daarmee ingezet worden voor de exploitatie en groei van de verenigingen.
 • Pilot inzetten als voorbeeld voor andere verenigingen en/of sporten.
 • Aanmoedigen ondernemerschap van clubs.